Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Insolvence a oddlužení na splátky - Pomoc ve finanční nouzi

Pokud jste se dostali do situace, kdy nejste schopni platit své dluhy, jste ve stavu, který se obecně označuje jako insolvence neboli úpadek. A v tomto případě právě můžete podstoupit oddlužení na splátky.

Insolvence - Celková platební neschopnost

Do úpadku přicházíte v případě, že máte více věřitelů, u nichž máte peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy nejste schopen platit (musí se jednat o objektivní neschopnost nikoli pouze o neochotu). V takovém případě můžete požádat soud o osobní bankrot. To ovšem znamená, že přijdete o všechen majetek a následujících 5 let budete žít o životním minimu (což nejsou nejlepší vyhlídky). Případně můžete využít nabízené oddlužení na splátky, kdy doplatíte všechny vaše dluhy, vše budete postupně splácet a o majetek nepřijdete.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Hrozící úpadek - Osobní bankrot

Vaším řešením finančních problémů může být osobní bankrot. Návrh na osobní bankrot můžete podat nejen tehdy, když jste se ocitl v úpadku, ale i tehdy, kdy vám úpadek teprve hrozí. O hrozící úpadek jde v případě, pokud lze předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Výhodnější může být využít nabídky půjčky, která vám zajistí oddlužení na splátky. Půjčka vám dá peníze na splacení dluhů a vy budete platit jen jednu splátku. Tato cesta může být pohodlnější než insolvence.

Soudní oddlužení je administrativně náročné a představuje velké omezení práv dlužníka. V případě že již je proti Vám vedena exekuce, ale máte stálý příjem, může být tzv. osobní bankrot výhodnějším řešením. Kontaktujte pracovníky call centra a uveďte svůj zájem o osobní bankrot.

Komora správců dluhů - Insolvence a oddlužení na splátky

Nevíte-li si s Vašimi finančními problémy už rady, kontaktujte Komoru správců dluhů. Komora správců dluhů sdružuje odborníky na dluhy z celé České republiky. Správci dluhů jsou certifikovaní profesionálové, kteří prošli školením a náročnými zkouškami pro oblast dluhového poradenství. Tito profesionálové Vám poradí s Vaší finanční situací a pomohou najít nejlepší řešení jak Vás zbavit dluhů. Jednou z možností řešení může být i oddlužení. Cílem oddlužení je pak Váš spokojený život bez dluhů.

Kontakt na Komoru správců dluhů

Komora správců dluhů se zabývá oddlužením fyzických nepodnikajících osob, které mají velké množství především spotřebitelských úvěrů, které nejsou schopny aktuálně splácet. Pro vyřešení této situace nabízí službu tzv. správy dluhů, která Vám pomůže postupně splatit své dluhy a dosáhnout tak stavu úplného oddlužení.

Pokud na základě analýzy správci dluhů vyhodnotí Vaši situaci na osobní bankrot, provedou Vás celým insolvenčním řízením. Volejte zdarma naše call centrum.

Jak Vás oddlužíme? - Oddlužení na splátky či Insolvence

Zajímavé a profesionální řešení Vašich finančních problémů s dluhy nabízí naše firma, která sdružuje poradce - správce dluhů z celé České republiky. Je nutné podotknout, že správci dluhů za nikoho dluhy nezaplatí. Správce dluhů bude v celém procesu oddlužení fungovat jako spojka mezi vámi a věřiteli. Cílem je vyjednání kompromisu se všemi věřiteli a snížení splátek na akceptovatelnou výši. Případně sjednání další velké půjčky, kterou své dluhy vyplatíte.

Naši poradci mají za dobu svého působení vybudované dobré vztahy s množstvím bankovních institucí a exekutorů. Proto jsou schopni dohodnout velice výhodné splátkové kalendáře, snížení či odpuštění sankcí, odblokování účtů a zastavení exekucí. Jelikož naši poradci nabízí opravdu komplexní řešení, řeší za klienta veškerou komunikaci a administrativu. Připravuje ho k soudním jednáním, pomáhá s hledáním práce a tvorbou strukturovaných životopisů. Případně i se soukromým poskytovatelem domluví nebankovní půjčku.

Kontaktujte nás s popisem vaší situace, zpětně vás kontaktujeme, domluvíme schůzku a zdarma zanalyzujeme možnost Vašeho oddlužení. Případně můžeme i online přes internet zařídit oddlužení na splátky nebo insolvenci. Pomůžeme ve finanční tísni každému.

Insolvenční řízení - Pokud už si nechcete půjčovat na oddlužení

Insolvenčním řízením je soudní řízení, ve kterém se řeší jestli je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. V první části insolvenčního řízení soud nejprve rozhodne, zda splňujete všechny podmínky. Ve druhé části soud rozhodne o způsobu řešení úpadku.

Návrh na oddlužení může podat dlužník nebo věřitel. Jde-li o hrozící úpadek, může návrh podat pouze dlužník. Návrh na oddlužení jste povinen podat bez zbytečného odkladu poté, co jste se dozvěděl nebo měl dozvědět o svém úpadku.

Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, jste povinen zdržet se nakládání s majetkem, který do řízení může náležet. Ještě před proběhnutím celého insolvenčního řízení můžete podat návrh na tzv. moratorium. V tom případě soud nemůže vydat rozhodnutí o úpadku. Tento stav trvá nejdéle 3 měsíce a zaniká uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. Nebo zaniká rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení. Víc informací o ukončení insolvenčního řízení se můžete dozvědět na naší stránce.

Bankovní i nebankovní menu

Insolvence a oddlužení na splátky - Pomoc ve finanční nouzi - www.efinancovani.cz - 2023 - Kontakt