Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Nejlepší a Nejlevnější nebankovní Hypotéka - Bez registrů

Nejlepší a nejlevnější nebankovní hypotéka - Bez registru a dalších podmínek. Je uzavírána k produktu nebankovní hypotéka, příp. ji lze dodatkem sjednat i k produktu Ideální hypotéka za předpokladu, že klient nemá sjednanou některou z vyloučených služeb podle původních podmínek Ideální hypotéky.

Sjednejte si hypotéku online

O tom, co Vaše hypotéka bude umět, již rozhodujete pouze vy. Služba "Variabilita splátek" obsahuje tyto varianty úpravy podmínek pro splácení hypotečního úvěru o úvěru, které lze navzájem v rámci využívání služby kombinovat:

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Obecná pravidla pro sjednání naší nejvýhodnější a nejlevnější nebankovní hypotéky

Sjednání služby je možné při uzavírání úvěrové smlouvy i dodatečně dodatkem po celou dobu trvání úvěrového vztahu, pokud má klient zájem o 3-měsíční odklad splátek na začátku splácení, tzn. okamžitě po ukončení čerpání úvěru, musí se na tom s bankou dohodnout ještě před podpisem úvěrové smlouvy a odklad prvních 3 splátek si sjednat rovnou v úvěrové smlouvě.

O první využití služby přerušením anuitního splácení (s výjimkou odkladu splátek na začátku splácení) nebo změnou výše splátek v průběhu splácení je možné požádat po řádném uhrazení 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek od sjednání služby.

O každé další využití služby přerušením anuitního splácení nebo změnou výše splátek v průběhu splácení je možné požádat až po řádném uhrazení dalších 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek od ukončení předchozího využití služby.

Celková splatnost úvěru nesmí za žádných okolností přesáhnout maximální možnou splatnost hypotečního úvěru a maximálně možný povolený věk a zároveň nesmí být kratší než minimální splatnost hypotečního úvěru, kterou banka u svých produktů nabízí. Při žádosti o využití služby je s klientem sjednán dodatek k úvěrové smlouvě, ve kterém jsou upraveny parametry úvěru (výše splátky nebo splatnost úvěru).

Dodatek k úvěrové smlouvě není zpoplatněn. Klient nesmí být v době žádosti o využití služby, ani za posledních 12 měsíců, v prodlení a nesmí dojít k případu porušení podmínek úvěrové smlouvy (klient využívá možnosti služby). Zrušení služby je možné pouze v rámci změny pevné úrokové sazby.

3-měsíční odklad anuitního splácení na začátku splácení

Je nutno sjednat přímo v úvěrové smlouvě, nelze dokoupit v období čerpání. Navazuje bezprostředně na ukončené období čerpání - dojde-li k dřívějšímu ukončení čerpání úvěru a v souladu s Obchodními podmínkami k automatickému dřívějšímu zahájení splácení úvěru, nastaví se sjednaný odklad splátek ve vztahu k takovému dřívějšímu datu první splátky úvěru. Sjednejte si nejlepší a nejvýhodnější hypotéku na trhu

3-měsíční přerušení anuitního splácenív průběhu splácení

Lze využít celkem pouze 3x (do tohoto počtu se nezahrnuje sjednání odkladu prvních 3 měsíčních anuitních splátek po ukončení období čerpání), každá další žádost o přerušení splácení bude posuzována individuálně, dále platí: přerušení splácení se týká pouze anuitní splátky (nevztahuje se na smluvní poplatky). Klientem je dodatkem dohodnuto přerušení splácení vč. varianty dalšího splácení. Původní splátkou - prodloužením doby splatnosti (do max. možné splatnosti). Novou zvýšenou anuitní splátkou bez prodloužení doby splatnosti. Původní anuitní splátkou bez prodloužení doby splatnosti se zvýšením anuitní splátky pro následující období platnosti úrokové sazby.

Změna výše splátek v průběhu splácení

Zvýšení anuitní splátky se snížením splatnosti (dle všeobecných pravidel), max. o 30% původní splátky stanovené v úvěrové smlouvě pro první období platnosti fixované úrokové sazby. Snížení anuitní splátky s prodloužením splatnosti (dle max. možné splatnosti a věku) max. o 30% původní splátky stanovené v úvěrové smlouvě pro první období platnosti fixované úrokové sazby

Hypotéka se slevou 0,5% - Nejvýhodnější a nejlevnější bez registrů

Plánujete rekonstrukci bytu či rodinného domu a uvažujete o formě jejího financování? Nebo plánujete koupi staršího či nového bytu? Zvolte nebankovní hypotéku bez registrů. Stačí, abyste aktivně využívali Osobní účet, a na hypotéku získáte 0,5 % slevu z úrokové sazby. Na splátkách tedy výrazně ušetříte. Bonusem pro vás bude vedení Osobního účtu zdarma po celou dobu fixace. A to není vše.

Další příjemnou novinkou nebankovní hypotéky je, že si ji dnes můžete v průběhu splácení sami upravovat tak, abyste ji přizpůsobili svým plánům. Splácení hypotéky představuje dlouhodobý závazek, který tvoří významnou položku ve vašem měsíčním rozpočtu.

Díky variabilnímu nastavení vás ovšem ani tento závazek nemusí limitovat ve splnění vašich cílů. Výši vaší pravidelné splátky můžete ovlivnit například vhodným určením délky splácení a doby fixace úroku. Odborníci v pobočkách pro vás vždy najdou tu nejvýhodnější a nejlevnější možnou variantu, která bude respektovat vaše představy i možnosti. Výhodou jsou také mimořádné splátky, které můžete v průběhu splácení vkládat. A vše bez registru.

U hypoték bez registru určených k výstavbě či rekonstrukci se navíc zjednodušilo jejich čerpání, které už nemusí být vázáno na vystavené faktury. Zároveň se prodloužila maximální doba dočerpání úvěru, což při složitější rekonstrukci, pokud ji navíc řešíte částečně svépomocí, jistě také oceníte.

Doklady k vyřízení nebankovní hypotéky bez registru

Pro vyřízení hypotečního úvěru budete bankou požádáni o předložení vybraných dokumentů. Typy předkládaných dokladů se liší podle účelu požadovaného úvěru, způsobu zajištění a osoby žadatele. Dalšími doklady pak prokážete schopnost úvěr dlouhodobě splácet (tj. Vaši bonitu).

Doklady prokazující bonitu klienta (spoludlužníka, ručitele): u zaměstnanců: potvrzení o příjmu žadatele, spoludlužníků (včetně jejich manželů) a ručitelů, u podnikatelů: daňové přiznání s potvrzením o zaplacení daně za poslední dva roky (příp. výpis z účtu daňového poplatníka), jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod.

Doklady k zastavované nemovitosti (nemusí se jednat o pořizovanou nemovitost): znalecký posudek - odhad hodnoty zastavované nemovitosti zpracovaný znalcem, odhad ceny bytu pro Vás zajistíme také přímo v pobočce pomocí On-line ocenění nemovitosti v rámci služeb, např. kolaudační rozhodnutí, kupní smlouva, darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod., pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost, snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán (pouze u výstavby nových rodinných domů). A můžete tak velmi snadno získat nejvýhodnější hypotéku bez registru.

Doklady prokazující účelovost použití úvěru

Koupě domu nebo bytu od fyzické osoby - kupní smlouva, příp. smlouva o budoucí kupní smlouvě / návrh smlouvy - celkové dofinancování (přesahuje-li kupní cena výrazně výši úvěru). Koupě domu nebo bytu v rámci privatizace - od města, obce, družstva - nabídka od obce, města, družstva k prodeji bytu, návrh kupní smlouvy - prohlášení družstva, že nemá vůči převádějícímu členovi a bytu žádné finanční pohledávky - celkové dofinancování (přesahuje-li kupní cena výrazně výši úvěru).

Bankovní i nebankovní menu

Nejlepší a Nejlevnější nebankovní Hypotéka - Bez registrů - www.efinancovani.cz - 2024 - Kontakt