Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Oddlužení OSVČ (živnostníci) - Ceník a informace

Zde naleznete naši nabídku oddlužení pro OSVČ (živnostníky) a i ceník našich služeb + poplatků. Jestliže podnikáte jako fyzická osoba nebo již nepodnikáte, ale z dob podnikání jste si nadělali veliké množství dluhů, vyžaduje tato situace bezodkladné řešení formou oddlužení dle insolvenčního zákona.

Jak probíhá oddlužení OSVČ

Pouze však v tom případě, chce-li začít dlužník dový život bez dluhů. Jestliže se podnikatel dostane do úpadku, jsou podle insolvenčního zákona dvě možná řešení. Těmi jsou buď konkurz nebo reorganizace. Reorganizace se však vztahuje pouze na firmy, které dosahují ročního obratu přes 100 milionů korun.

Aby však vůbec došlo k nějakému insolvenčnímu řízení, musí být splněny základní předpoklady úpadku dlužníka. Úpadek dlužníka může tedy vzniknout dvojím způsobem. Prvním způsobem je, že se dostane do platební neschopnosti. To znamená, má-li více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti delší než 30 dnů a tyto dluhy není schopen plnit. Druhým způsobem dostání se do úpadku je předlužení. To znamená, má-li dlužník více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje souhrn jeho majetku.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Levné a rychlé oddlužení OSVČ a fyzických osob

Oddlužení fyzických osob a OSVČ (osob výdělečně činných) se obecně doporučuje přenechat odborníkům, kteří jsou dostečnou garancí pro úspěšnost a právní ochranu dlužníka v insolvenčním řízení.

Jak se vlastně takový návrh na oddlužení podává? V prvé řade si musí být jistý, že bude schopný za 5 let splatit 30 % svých dluhů. Návrh na oddlužení může podat pouze dlužník. Návrh podává současně s insolvečním návrhem.

Podání návrhu - kontaktujte nás, odborníky

Návrh na oddlužení musí být podán na speciálním předepsaném formuláři a také doložen všemi potřebnými dokumenty. Co je tedy všechno nutné doložit spolu s návrhem na oddlužení a insolvenčním návrhem? Jedná se o údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší, seznam majetku a seznam všech dluhů a závazků.

Ručitelé a další osoby, které mohou pomoci OSVČ

Dlužník si může také najít nějaké osoby, které jsou ochotné se při povolení oddlužení zavázat jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka. Tyto osoby se musí na tomto návrhu podepsat také. Další osoba, která musí návrh na oddlužení podepsat, je dlužníkův manžel nebo manželka. S tímto také musí výslovně uvést, že s oddlužením souhlasí. Jedná se totiž o to, že pokud jste v manželství, tak dluhy automaticky přecházejí i na Vašeho partnera, který se na splácení bude podílet také.

Zastavení exekucí v případě OSVČ a jeho exekucí

V předchozích článcích jsme si řekli, jak může soud postupovat při podání návrhu o oddlužení. Může jej buď schválit nebo jej zamítnout. Teď se budeme zabývat tím, co následuje po schválení návrhu o oddlužení.

Po schválení rozhodnutí o oddlužení , je toto rozhodnutí zaneseno do insolvenčního rejstříku, čímž nastává jeho platnost. Pokud je zvolen způsob zpeněžení majetkové podstaty, může insolvenční správce prodat majetek dlužníka a dále pokračovat jako při konkurzu. Pokud se postupuje podle druhého způsobu, tedy plnění splátkového kalendáře, insolvenční správce prodá majetek sloužící k zajištění, kterým se uspokojí zajištění věřitelé a dále splácí dlužník dle splátkového kalendáře.

Dalším pozitivním účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. Řízení o oddlužení končí po pěti letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy. Po pěti letech je také dlužník oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení.

Avšak pouze v tom rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Znamená to vlastně to, že dlužníkovi jsou smazány všechny jeho dluhy z minulosti, a to do okamžiku schválení oddlužení.

Ceník oddlužení a poplatků u soudu

Máte zájem o konkrétní ceník, kolik by stálo pro OSVČ oddlužení? Můžeme vám vypracovat kompletní návrh, zpracovat všechny dokumenty a provést vás úspěšně celým procesem. Na začátku stránky nás prosím kontaktujte.

Bankovní i nebankovní menu

Oddlužení OSVČ (živnostníci) - Ceník a informace - www.efinancovani.cz - 2024 - Kontakt