Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Refinancování hypotéky Online i před koncem fixace - ZDE

Refinancování hypotéky nebo hypotečního úvěru znamená, že si klient vezme úvěr k tomu, aby splatil úvěr původní. Po skončení fixační doby hypotéky má klient možnost přejít na jinou hypotéku, aby tuto první zaplatil. Je to možná nesmyslné, brát si hypotéku na hypotéku, případně ji refinancovat jinou cestou, ale za jistých okolností je to pro klienta velmi výhodné. V některých případech je možné i refinancovat hypotéku před koncem doby fixace.

Jak na refinancování hypotéky

Okolo refinancování hypoték však koluje řada mýtů, některé však nemusejí být zcela smyšlené:

 • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
 • peníze ještě dnes na bankovní účet
 • i bez příjmu a i bez zaměstnání
 • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
 • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
 • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Pomůže vám online srovnání refinancování

Ano, něco z toho má skutečně negativní odpověď. Refinancování může trvat dlouho, v ojedinělých případech může být i finančně nevýhodné, ale v současné době to už tolik neplatí. Banky chtějí získat jak klienty nové, tak přetáhnout již hypotékou uvázané klienty jiné, konkurenční banky. A právě těmto klientům se banky snaží vyjít vstříc. Nabízejí jim převody zdarma s výhodnější úrokovou sazbou. V počátku to tedy skutečně vypadalo tak, že se novým klientům nabízely lepší sazby, než těm stávajícím, což ale vedlo k odlivu nových klientů. Nyní je refinancování poměrně běžnou a výhodnou možností. Proto využijte online srovnání refinancování a podívejte se, jaké máte možnosti.

Refinancování je vždy výhodné

Hypotéky se tedy refinancují v případě, kdy nabízená úroková sazba po skončení fixace je pro klienta nevýhodná. Dlužník má možnost porovnat online aktuální produkty ostatních bank a soukromých institucí a v případě, že některý produkt opravdu spěje k nižším měsíčním splátkám, má možnost původní splátku jednorázově splatit po ukončení fixačního období peněžními prostředky získanými refinancováním.

Musí ovšem dojít k určité úpravě při sjednávání podmínek, neboť banka u klasické hypotéky nemůže přijmout jako zástavu nemovitost, která je již jednou zastavena. Postup u refinancování je následující:

 1. Klient si vybere nový produkt, jehož prostřednictvím uhradí zbytek původní hypotéky.
 2. Je potřeba zajistit všechny podmínky, které banka vyžaduje. Určitě bude potřeba předložit nejméně stejné dokumenty jako při sjednávání stávající hypotéky.
 3. Jelikož již jedna hypotéka na klienta existuje, obvyklé bývá schvalovací období kratší. Po této době tedy dojde k podepsání smluv o poskytnutí úvěru a také vzniká smlouvou zástavní právo banky k nemovitosti klienta, která je však stále zastavena.
 4. Přesto dochází k zápisu do katastru nemovitostí, kde se tedy vedle sebe nacházejí dvě banky, které mají na nemovitost zástavní právo.
 5. Banka na základě nové smlouvy převede klientovi na účet sjednané peněžní plnění, určené ke splacení původní hypotéky.
 6. Prvotní hypotéka je tedy splacena a dochází k ukončení smlouvy mezi první bankou a klientem.
 7. Po ukončení smluvních vztahů mezi klientem a bankou poskytující první hypotéku dochází k výmazu první banky z katastru nemovitostí a nová banka se tedy stává jedinou bankou, která má na nemovitost zástavní právo.

Refinancování může probíhat v různých rovinách a nemusí tedy dojít k refinancování hypotéky jinou hypotékou, ale často se k refinancování stávající hypotéky používá také stavební spoření, kde odpadá nutnost zastavovat nemovitost, neboť peníze jsou ve vlastnictví klienta.

Po refinancování nové podmínky - Online návod

Klient si ve většině případů může zvolit, jaký druh splácení hypotéky zvolí. V zásadě odlišujeme tři typy splácení: anuitní, progresivní a degresivní. Všechny tři typy si popíšeme v následujících kapitolách.

V některých případech lze provést refinancování i před dobou fixace - neboli dříve, než skončí fixace úroku. Doporučujeme si objednat konzultaci a probrat váš případ osobně. Refinancování před koncem doby fixace vám může ušetřit peníze, ale i vás mnoho peněz stát.

Anuitní splácení refinancované hypotéky

Při anuitním splácení klient splácí po celou dobu úvěru (minimálně po dobu fixace úrokové sazby) splátku ve stále stejné výši. Anuitní splátka je složena z jistiny a ze splátky úroků. Vzájemný poměr těchto složek se v čase mění.

Hypoteční splátky v mnoha případech zatíží rodinný rozpočet na dlouhou dobu dopředu. Při plánování příjmů a hlavně výdajů je tedy důležité přesně vědět, jak bude vysoká splátka hypotéky.

Jistotu ohledně výše splátky po celou dobu fixace úrokové sazby lidem umožňuje anuitní způsob splácení. Vhodný je především pro lidi s pravidelnými příjmy stejné výše.

Progresivní splácení refinancované hypotéky

Progresivní splácení bývá často voleno mladými lidmi, kteří stojí na počátku kariéry. Jsou nejtypičtější skupinou, pro kterou by se mohl hodit progresivní způsob splácení. U tohoto typu splátek se objem splátky postupně navyšuje. Klient si může zvolit svou první progresivní splátku, jejíž minimální výše je zhruba ve výši úroků. V prvním období bývá odložena splátka jistiny. S postupným zvyšováním progresivní splátky dochází i k postupnému splácení jistiny. Splátka je po celý rok ve stejné výši a v následujícím období se zvyšuje o určitý koeficient růstu.

Progresivní způsob splácení se hodí především pro lidi, kteří mají menší příjem, jehož růst očekávají v následujících obdobích. Další skupinou vhodných typů jsou například mladí lidé, z nichž jeden je na rodičovské dovolené a v nejbližších letech očekávají navýšení příjmů návratem jednoho z rodičů do zaměstnání. Také lidé pracující v profesích s jistotou pravidelného každoročního zvyšování platu jsou vhodnou cílovou skupinou pro tento způsob splácení.

Degresivní splácení refinancované hypotéky

Opakem progresivního splácení je právě splácení degresivní. Splátka hypotéky je na počátku degresivního splácení vyšší než v případě anuitních splátek. V průběhu splácení hypotéky se splátky postupně snižují. Po dobu jednoho roku zůstává splátka stejná, poté se snižuje o pevně stanovený koeficient.

Klient s degresivním způsobem splácení, zatíží vysokými splátkami svůj rozpočet v prvních obdobích hypotéky. Později dochází k postupnému snižování splátek. Z tohoto důvodu se tento způsob hodí především lidem s vysokými příjmy stojící na vrcholu kariéry, kteří si nejsou jisti, zda je budou mít na stejné úrovni i za několik let.

Další skupinou, pro kterou je degresivní splácení vhodné, jsou mladí lidé, kteří počítají s výpadkem jednoho příjmu v podobě mateřské dovolené.

Doba splatnosti úvěru při klasické době fixace

Doba splatnosti může být od 5 do 30 let. Je možné se setkat i s kratší dobou splatnosti, ale ta je sjednávána pouze individuálně. Obecně se maximální doba stanovuje tak, aby žadatel splatil úvěr, než odejde do důchodu. Opět platí, čím delší je doba splatností, tím je vyšší úroková sazba.

Splácení hypotečního úvěru probíhá formou pravidelných měsíčních splátek, s výší a datem splatnosti stanovými smlouvou o hypotečním úvěru. Vždy po uplynutí doby fixace je možné celou zbývající částku splatit. Jednorázové splacení během doby fixace je postiženo vysokou částkou. V případě bezúčelného úvěru je možné kdykoliv provést mimořádnou splátku bez jakékoliv sankce.

Doba fixace a možnost refinancování hypotéky

Banky stanovují časová období, po kterých lze úvěr jednorázově splatit. Po toto období je zároveň zaručena stálá úroková sazba. U kratšího období bývá úroková sazba nižší. Většinou se období fixace stanovuje mezi jedním rokem a pěti lety, nicméně hodně bank nabízí i období dlouhé 10 až 15, výjimečně i 20 let.

V souvislosti s uplynutím doby fixace se klientům nabízí možnost porovnání výhod podmínek u současného poskytovatele hypotečního úvěru. Banky navrhují klientovi po uplynutí fixační doby novou, méně výhodnou úrokovou sazbu. Často se stává, že nově nabídnutá sazba je vyšší než původní. Pro takovéto případy existuje možnost refinancování stávající hypotéky hypotečním úvěrem poskytnutým jinou bankou či nebankovní institucí. Klient si zřídí hypotéku u jiné banky a čerpané peněžní prostředky používá ke splácení stávajícího úvěru. Zřízení hypotečního úvěru za účelem refinancování jiného již není tolik administrativně náročné a striktní a mnohdy se tak dají ušetřit nemalé peníze.

Bankovní i nebankovní menu

Refinancování hypotéky Online i před koncem fixace - ZDE - www.efinancovani.cz - 2023 - Kontakt