Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Refinancování nebankovní Hypotéky - Nejvýhodnější a Nejlevnější

Refinancování úvěru znamená splacení předchozího úvěrového závazku, tedy úvěru či půjčky od právnické nebo fyzické osoby, jejímž účelem byla investice do nemovitosti. Výhodou tohoto kroku je, že si splácení hypotéky můžete rozložit do delšího časového období, popřípadě získat úvěr s nižší úrokovou sazbou, než měl ten, který jste uzavřeli dříve, a snížit tak současné finanční zatížení rodinného rozpočtu.

Charakteristika a refinancování nebankovní hypotéky

Umožňuje jednoduchým způsobem refinancovat Váš stávající úvěr za výhodnějších podmínek - bez poplatku za zpracování, akceptuje se původní ocenění nemovitosti, umožňuje financovat i Vaše další potřeby nad rámec původního úvěru a to jak účelové (spojené s nemovitostí) tak i neúčelové povahy, splatnost až 30 let.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Co vše lze refinancovat u nebankovní firmy

Lze refinancovat následující produkty: dříve poskytnuté úvěry na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých tou samou nebankovní společností, další účelové (spojené s nemovitostí) i neúčelové potřeby, také všechny prokazatelné náklady související s refinancováním a investicemi do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, realitní a právní služby, apod.).

V jaké výši lze refinancovat hypotéku

Až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění (je možné akceptovat i původní ocenění). Minimální a maximální výše není omezena, záleží vždy na vašich možnostech.

Jaké je zajištění refinancované hypotéky

Úvěr je zajištěn smluvním zástavním právem k původní předmětné nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch nebankovní společnosti (tj. peníze v případě pojistné události budou vyplaceny společnosti, ne majiteli).

Požadavky na refinancování - Nejvýhodnější a nejlevnější

K vyřízení žádosti o refinancování budete potřebovat původní ocenění nemovitosti a 2 až 3 aktuální fotografie nemovitosti. Nejvýhodnější a nejlevnější refinancování znamená:

Pokud jde o průběh vyřizování úvěru, patří hypotéka na koupi nemovitosti mezi nejjednodušší a nejméně náročné. Hypotéku lze použít na úhrada kupní ceny, včetně např. doplatku na nejvyšší podání po udělení příklepu v dražbě a případných dalších plateb souvisejících s nabytím vlastnictví k nemovitosti (např. převod družstevního bytu z vlastnictví BD do osobního vlastnictví klienta). Ke koupě spoluvlastnického podílu na nemovitosti, pokud klient tímto nezíská do vlastnictví celou nemovitost, doloží stanovisko ostatních spoluvlastníků o ne/využití svého zákonného předkupního práva. Na úhradu rozdílu cen nemovitostí při jejich směně. Na úhradu kupní ceny splacením úvěru prodávajícího (pokud na financované nemovitosti vázne zástavní právo zajišťující původní úvěr poskytnutý prodávajícímu).

Doklady potřebné k vyřízení hypotéky

Návrh na uzavření smlouvy o úvěru (neboli žádost o úvěr) včetně údajů o příjmech a výdajích domácnosti (úvěrové smlouvy, ručitelské závazky atd.)

Potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu žadatele o hypotéku, případně spoludlužníků či ručitelů. Pokud máte i jiné pravidelné příjmy, jimiž si přivyděláváte, můžete je doložit a zvýšit si tím svou bonitu. Nepředkládá se u Hypotéky bez doložení příjmu.

Podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo – ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (pokud se nerozhodnete pro odhad provedený přímo bankou)

Při koupi nemovitosti – smlouva nebo její návrh či smlouva o smlouvě budoucí (tj. dokument, že se byt či dům stane vaším majetkem)

U koupě stavebního pozemku – doložení, že pozemek je určen k zastavění (stavební povolení, územní rozhodnutí).

U koupě družstevního podílu – smlouva o převodu členských práv a povinností, doklad o členství převodce v bytovém družstvu (např. potvrzení o členství, list vlastnictví předmětné nemovitosti)

Při úhradě členského podílu – kupní smlouva uzavřená s bytovým družstvem a prodávajícím, list vlastnictví, kopie výpisu z obchodního rejstříku bytového družstva, výzva bytového družstva k úhradě členského podílu.

Bankovní i nebankovní menu

Refinancování nebankovní Hypotéky - Nejvýhodnější a Nejlevnější - www.efinancovani.cz - 2024 - Kontakt