Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Rychlá hypotéka - Okamžité vyřízení bez čekání

Rychlá hypotéka s okamžitým vyplacením, jinak řečeno hypoteční úvěr, znamená poskytnutí peněžních prostředků, které slouží jako investice do nemovitosti na území ČR. Účel investice zahrnuje výstavbu či pořízení nemovitosti. Splácení hypotéky je zajištěno zástavním právem k předmětné nemovitosti. Požádejte okamžitě o peníze.

Peněžní prostředky, poskytnuté v rámci hypotéky, mají přesné a kontrolované zaměření a účel. Tento účel je omezen na koupi stavební parcely nebo nemovitosti určené k bydlení, dále výstavbu rodinného domku, koupi nebytových prostor a rekonstrukci či modernizaci stávajících nemovitostí. Hypoteční úvěry mohou poskytnout specializované instituce, banky, ale i nebankovní instituce. Rychlou hypotéku s okamžitým vyplacením lze poskytnout jak fyzické, tak právnické osobě za účelem bydlení i podnikání.

Požádejte a sjednejte okamžitě bez čekání

Jako každá úvěrová operace, která je poskytovaná bankou nebo nebankovní institucí, má pořízení hypotečního úvěru určité fáze, kterými si klient, jež o hypotéku žádá, musí projít. U rychlé hypotéky jsou zrychleny tak, aby vše proběhlo okamžitě bez čekání. Tyto fáze jsou zde hlavně proto, aby se předešlo tomu, že dlužník se stane insolventním, tedy nebude schopen své závazky hradit. Druhý účel je zajištění účelu hypotéky, tedy v České republice většinou k financování bydlení.

Vyřízení hypotečního úvěru lze rozdělit celkem na tři etapy, přičemž existují ještě důležité faktory, které toto řízení ovlivňují. Třemi základními etapami vyřízení hypotéky jsou etapy přípravná, schvalovací a realizační.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Rychlé řešení, rychlé vyplacení peněz na účet

V přípravné fázi se po žadateli o hypotéku požaduje několik základních úkolů. Prvním je výběr banky nebo instituce, která hypotéku poskytne a u které by měl klient zájem smlouvu o hypotečním úvěru uzavřít. V tomto ohledu existují dvě základní kritéria pro výběr: výše úrokové sazby a doba její fixace. Doba fixace určuje počet měsíců či let, během nichž nemůže banka měnit smluvně sjednanou úrokovou sazbu. Existují dva druhy fixace – krátkodobá a dlouhodobá. Obě mají své výhody a nevýhody.

Jelikož je otevření hypotečního úvěru operací poměrně náročnou, je vyžadováno značné množství dokumentu, aby mohlo být veškeré údaje prověřeny a mohla být uzavřena skutečná smlouva o hypotečním úvěru. K žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru musí klient předložit následující dokumenty:

Pokud klient předloží všechny potřebné dokumenty, vyplní žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, která je následně předána ke zpracování. Připravte si zmíněné dokumenty, aby jste nebránili rychlému schválení hypotéky a peníze měli k dispozici okamžitě.

Rychlé schválení - Žádejte ihned o hypotéku

Jakmile je podána žádost o poskytnutí hypotečního úvěru, vyhrazuje si banka určitou dobu na její zpracování. V tomto období banka nejprve se kontroluje, zda klientem vyplněné informace jsou pravdivé, správné a úplné, dále posuzuje, zda je klient schopen splácet, posuzuje se i samotná zástava, kterou je v případě hypotečního úvěru nemovitost. Nakonec se sestavují i podrobné podmínky dané smlouvy.

Mezi jedno z hlavních kritérií je zjištění bonity klienta, tedy to, jak je schopen dostát svých závazků.

Banka tuto klientovu schopnost splácet hodnotí velice podobným způsobem jako například u nebankovních půjček. Od příjmů klienta odečte splátky úvěru a další závazky a zároveň vyžaduje, aby zbylo dost peněz na domácnost a živobytí, většinou několikanásobek životního minima, a ještě k tomu nějaká finanční rezerva, např. 25 % ze splátky.

Pokud klient splňuje všechny podmínky, přistupuje banka k vyhotovení smlouvy, kdy jsou navrhovány a zhotovovány tři druhy smluv:

Realizace - Jak vyřídit rychlou hypotéku okamžitě

V realizační fázi se přechází k čerpání úvěrových prostředků a k jejich následnému splácení. K tomu, aby mohl být úvěr čerpán, musí být splněny tyto podmínky:

Bankou může být v úvěrové smlouvě požadováno ještě splnění dodatečných podmínek: doložení pojištění zastavené nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z tohoto pojištění ve prospěch banky nebo uzavření životní pojistky dlužníka a vinkulace ve prospěch banky.

Co se týká čerpání, dochází k němu bezhotovostně ve formě proplácení faktur či uhrazení kupní částky prodávajícímu. Také lze stanovit, zda bude úvěr čerpán jednorázově (právě při okamžitém proplacení kupní ceny) či postupně (pokud dochází k výstavbě nemovitosti nebo k její rekonstrukci).

Bonita klienta - cesta k rychlé hypotéce

Důležitá je, při posouzení schválení hypotečního úvěru či hypotéky je tzv. bonita. Jedná se o poskytnutí těch informací bance, na jejichž základě je daná instituce schopna rozhodnout, zda žadatel o rychlou hypotéku je schopen dostát svým závazkům a řádně splácet hypotéku ze svých vlastních peněžních příjmů a zdrojů. Jde o doložení dostatečné výše příjmů žadatele, často v poměru ke svým stálým peněžním výdajům. Jednoduše řečeno, zdali žadateli zbývá dostatek peněz na splácení hypotéky po odečtení prostředků na obživu a domácnost od jeho příjmů. V takovém případě je hypotéka okamžitě schválena a bez čekání vyplacena na bankovní účet žadatele.

Bankovní i nebankovní menu

Rychlá hypotéka - Okamžité vyřízení bez čekání - www.efinancovani.cz - 2024 - Kontakt