Chci peníze na účtu do 15 minut

Nezávazně vyplňte formulář. Zjistíme kdo Vám půjčí. Zatelefonujeme zpět.

Chci vyplnit formulář

Sami si porovnejte všechny nabídky. A sami si vyberte tu nejlepší půjčku.

Porovnám si všech 47 nabídek

Zdarma Oddlužení fyzické osoby - Návrh - Žádejte ještě dnes

Návrh na povolení oddlužení fyzické osoby

Pokud podáte návrh na povolení oddlužení, pak jej přezkoumává soud. Povolení Vám zamítne v případě, že s ohledem na všechno okolnosti je možno předpokládat, že návrhem se sleduje nepoctivý záměr nebo tehdy pokud hodnota plnění věřitelům nedosáhne na třicet procent nebo pokud výsledek insolvenčního řízení potvrzuje nedbalý a lehkomyslný přístup dlužníka k plnění povinností spjatých s insolvenčním řízením. Nepoctivý úmysl poukazuje hlavně to pokud v posledních pěti letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení, které se zabývalo úpadkem dlužníka nebo pokud podle výpisu z rejstříku trestů v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které končilo odsouzením dlužníka, kvůli majetkové nebo oddlužovací povaze.

  • zařídíme vám zdarma nebankovní půjčku
  • peníze ještě dnes na bankovní účet
  • i bez příjmu a i bez zaměstnání
  • pouze nezávazně vyplňte náš formulář
  • my máme přístup ke všem českým poskytovatelům
  • vyřídíme vám u jednoho z nich do 15 minut půjčku
Vyplňte následující žádost

Konzultujte oddlužení zdarma s poradcem

Člověk, který chce podat návrh na insolvenci by měl velmi dobře zvážit zda bude schopen plnit podmínky pro povolení a splnění oddlužení. V opačném případě riskuje, že jeho úpadek skončí konkurzem. Lepší než řešit problémy s oddlužením a případný konkurz je starání se o své finance lépe, pravidelně a mít hlavně dobrý přehled o toku peněz. Pokud si chcete býti jistí, konzultujte oddlužení fyzické osoby zdarma s poradcem.

Oddlužení bez zástavy pro fyzické osoby

Tato forma oddlužování je určena pro klienty, kteří nemají možnost ručit nemovitostí. Tím pádem je pro ně oddlužení bez zástavy mnohem obtížnější než se zástavou. Velký rozdíl je v rozsahu zpracování, množství času, který potřebujete a úkonům k tomu spjatých. Velmi důležitá je dostatečná aktivita , bez které nebude oddlužení úspěšné. Podmínek žadatele je řada. Klient musí být svéprávný, české občanství není nutností, účet v bance též není potřeba, příjem může být libovolný a není nutná účast spoludlužníka. Mezi základní parametry patří neomezená výše dluhu. Dluhy však musí být vedeny na území České republiky. Doba splatnosti se liší podle dlužné částky a výše příjmů klienta. Samotné vypracování oddlužení již není zdarma.

Společnost, u které se rozhodnete zavázat Vám zpracuje návrh na oddlužení s využitím insolvenčního zákona, který stačí pouze podepsat. Pokud soud návrh přijme budete zapsáni do insolvenčního rejstříku. Od této chvíle jste pod kontrolou soudu a máte přiděleného insolvenčního správce. Od této doby přestáváte platit svým věřitelům do té doby než soud rozhodne jinak. Vaše dluhy však nesmí narůstat o případné pokuty, penále a sankce. Abyste mohli takový produkt vůbec zvažovat musíte být nepodnikatelé. Musíte mít alespoň dva různé věřitele a musíte být v prodlení splátkového kalendáře minimálně o 30 dnů.

Pokud má závazky i Váš partner dát zpracovat dva návrhy na oddlužení. Soud vás poté bude řadit k sobě na základě společného jmění manželů. Konzultace oddlužení fyzické osoby jsou zdarma.

Oddlužení fyzické osoby zdarma bez poplatků - Ještě dnes

Pokud máte velké finanční problémy a chcete se zbavit dluhů pak můžete využít způsob osobního bankrotu nebo oddlužení fyzické osoby. Oddlužení je řízeno přesnými pravidly, která upravuje zákon o insolvenci. Toto oddlužení navrhuje soud a není vhodné pro každého. První předpoklad je žádost, kterou podáte soudu a ten ji potvrdí. Oddlužení pak proběhne buď pomocí splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku. Aby Vám soud povolil osobní bankrot musíte být schopni splatit alespoň třicet procent Vašich dluhů do pěti let.

Po tuto dobu budete dostávat pouze životní minimum. Ostatní příjmy jdou na úhradu dluhů. Po pěti letech končí oddlužení a zbylé dluhy jsou ukončeny. Žádost o oddlužení musí obsahovat úplně všechny dluhy.

Co je nutno u oddlužení fyzické osoby doložit

Ještě musíte vyplnit informace o očekávaných příjmech v příštích pěti letech. Také musíte předložit údaje o příjmech za poslední tři roky a návrh jak by podle Vás mělo oddlužení proběhnout. Pokud Vám soud návrh přiklepne, pak podle volby formy oddlužení bude situace pokračovat. Pokud jste se rozhodli pro zpeněžení majetku, bude Vám přidělen insolvenční správce, který bude prodávat Váš majetek a postupně za získané peníze platit dluhy.

Pokud budete splácet pomocí splátkového kalendáře, budete muset svému insolvenčnímu správci předkládat dvakrát za rok Vaše příjmy a pravidelné plnění závazků splátkového kalendáře.

Pokud máte zájem o zdarma konzultace oddlužení fyzických osob, kontaktujte finančního poradce. Získejte více informací a odpovědi na všechny vaše otázky.

Bankovní i nebankovní menu

Zdarma Oddlužení fyzické osoby - Návrh - Žádejte ještě dnes - www.efinancovani.cz - 2024 - Kontakt